2020-06-17

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego


INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ZESPÓŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W KATOWICACH

 
 
Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz. 2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
Jednostka miary
Ilość
Numer
inwentarzowy
Opis
1.  Pralka INDESIT szt. 1 DZ VID K-59/5 Zużyta, niesprawna,
 
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonaćdarowizny innym podmiotom  z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 11.04.2023 r.

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2587-591

 

Na  podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019r. w sprawieszczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz. 2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jednostka miary

Ilość

Numer inwentarzowy

Opis

1.

Zmywarka

szt.

1

OT V/3/MP6

Zużyta,niesprawna,

zdekompletowana

2.

Taboret gazowy

Szt.

1

DZ VID K-57/2

Zużyty,niesprawny

 

 

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia  09.11.2022 r.

 

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2587-591


 

Na  podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U z 2019 poz. 2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jednostka miary

Ilość

Numer inwentarzowy

Opis

1.

Wózek do potraw

szt.

1

DZ VI D K-64/1

Zużyty ,niesprawny

2.

Stolik przedszkolny

szt.

5

DZ VI A K-21/4

DZ VI A K-21/5

Zużyte

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia  03.12.2021 r.

 

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2587-591

 

 

 


 

Na  podstawie §5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawieszczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz.2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

L.P.

SYMBOL

NAZWA

J. M.

ILOŚĆ

CENA JEDN.

WARTOŚĆ

uwagi

1.

III 11p22

komputer

szt.

1

1692,47

1692,47

uszk.mech.

2.

III 11p23

monitor

szt.

1

550

550

uszk.mech.

3.

III 11p50

laptop

szt.

1

250

250

uszk.mech.

4.

III 11p51

laptop

szt.

1

250

250

uszk.mech.

5.

III 11p55

komputer

szt.

1

210

210

uszk.mech.

6.

III 11p34

laptop

szt.

1

1500

1500

uszk.mech.

7.

VIA16p30

cokół

szt.

3

15,86

47,58

uszk.mech.

8.

VIA23p7

tablica

szt.

1

0,03

0,03

uszk.mech.

9.

VIA23p26

tablica

szt.

1

125

125

uszk.mech.

10.

VIA23p3

tablica

szt.

1

0,13

0,13

uszk.mech.

11.

VIA16p27

segment

szt.

1

1320,04

1320,04

uszk.mech.

12.

VIA16p33

garderoba

szt.

1

823,5

823,5

uszk.mech.

13.

VIA16p8

szafa

szt.

1

0,12

0,12

uszk.mech.

14.

VIA16p10

szafa

szt.

2

0,18

0,36

uszk.mech.

15.

VIA16p4

szafa

szt.

1

0,02

0,02

uszk.mech.

16.

VIA16p3

szafa

szt.

2

0,08

0,16

uszk.mech.

17.

VIA20p32

stolik

szt.

2

175,68

351,36

uszk.mech.

18.

F24700 194/107

Windows-2000 professional

szt.

1

230,85

230,85

uszk.mech.

19.

F2400700 194/107

Office XP professional

szt.

1

217,77

217,77

uszk.mech.

20.

F59905 2003

Ocena opisowa program PC lic.

szt.

1

198,99

198,99

uszk.mech.

21.

F59905 2003

program PC „Świadectwa szkolne 4-6”

szt.

1

199

199

uszk.mech.

22.

F0002427

Norton Systemworks 2

szt.

1

399,9

399,9

uszk.mech.

23.

F952/2004

MS Windows XP-PL

szt.

1

375,76

375,76

uszk.mech.

24.

F952/2004

Norton Grost

szt.

1

261,08

261,08

uszk.mech.

25.

F 1566

MS Windows XP-home

szt.

1

339,16

339,16

uszk.mech.

26.

F-40/10 2005

MS Windows XP-HE

szt.

1

270

270

uszk.mech.

27.

BA-WZP-AW 322-129/2005

Microsoft small business

szt.

1

453,12

453,12

nr lic.19752471

28.

BA-WZP-AW 322-129/2005

Microsoft small business

szt.

1

369,92

369,92

nr lic.19752472

29.

BA-WZP-AW 322-129/2005

Microsoft office 2003

szt.

1

125,06

125,06

nr lic.19752473

30.

BA-WZP-AW 322-129/2005

Microsoft office 2003

szt.

1

126,06

126,06

nr lic.19698851

31.

BA-WZP-AW 322-129/2005

Microsoft small business-nośnik

szt.

1

114,2

114,2

uszk.mech.

32.

BA-WZP-AW 322-129/2006

Microsoft office nośnik

szt.

1

114,2

114,2

uszk.mech.

33.

F72/10/2006

MS Windows home edition oem

szt.

1

329

329

uszk.mech.

34.

F-1348/08

MS WindowsXP Home edition

szt.

1

220

220

uszk.mech.

35.

A 2-12/09/3287

program antywirusowy ArcaVir „Bezpieczna szkoła”

szt.

1

553

553

uszk.mech.

36.

III 10/B

ringo

szt.

1

 

 

uszk.mech.

37.

III 10/B

linia torowa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

38.

 

hantla

szt.

2

 

 

uszk.mech.

39.

 

materac Powój

szt.

2

 

 

uszk.mech.

40.

 

materac Materacyk

szt.

4

 

 

uszk.mech.

41.

 

materac Lilia

szt.

1

 

 

uszk.mech.

42.

 

materac Piwonia

szt.

1

 

 

uszk.mech.

43.

 

materac Chaber

szt.

1

 

 

uszk.mech.

44.

 

materac Goździk

szt.

2

 

 

uszk.mech.

45.

 

materac

szt.

2

 

 

uszk.mech.

46.

 

laska gimnastyczna 90cm

szt.

5

 

 

uszk.mech.

47.

 

drążek składany

szt.

1

 

 

uszk.mech.

48.

 

rakietka do badmingtona

szt.

1

 

 

uszk.mech.

49.

 

deska do pływania

szt.

12

 

 

uszk.mech.

50.

 

makaron do pływania

szt.

14

 

 

uszk.mech.

51.

 

Dziedzictwo kulturowe Europy -mapa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

52.

 

Europa 1945-1997-mapa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

53.

 

Europa 1815-1871-mapa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

54.

 

Rzeczypospolita 1921-1939

szt.

1

 

 

uszk.mech.

55.

 

Rozwój UE

szt.

1

 

 

uszk.mech.

56.

 

Rzeczypospolita Polska 1921-1939

szt.

1

 

 

uszk.mech.

57.

 

Mapa polityczna świata

szt.

1

 

 

uszk.mech.

58.

III/10/M/3

Klocki do logicznego myślenia

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

59.

 

szkielet człowieka

szt.

1

 

 

uszk.mech.

60.

III/10/Fp.42

tkanka nabłonkowa-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

61.

III/10/p.35

tkanka kręgowców-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

62.

III/10/Fp.34

tkanka kręgowców-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

63.

III 10/Fp.41

zarodnikowe i nagonasienne-pr.mik.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

64.

III 10/Fp.37

Jednoliścienne-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

65.

III 10/Fp.33

Jednoliścienne-prep.mikr.

szt.

2

 

 

uszk.mech.

66.

III 10/Fp.34

Dwuliścienne-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

67.

III 10/Fp.38

Dwuliścienne-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

68.

III 10/Fp.39

Dwuliścienne-prep.mikr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

69.

III 10/p.36

narząd ssaków

szt.

1

 

 

uszk.mech.

70.

III 10p g.36

poziomica warstwowa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

71.

III 10/Fp.26

budowa pierwotna łodyg

szt.

5

 

 

uszk.mech.

72.

III 10/Fp.27

pierwotniaki

szt.

4

 

 

uszk.mech.

73.

III 10/Fp.28

gniazda ptaków

szt.

5

 

 

uszk.mech.

74.

III 10/Fp.29

dzioby ptaków

szt.

2

 

 

uszk.mech.

75.

III 10/Fp.25

budowa korzenia

szt.

4

 

 

uszk.mech.

76.

III 10/Fp.9

dżdżownica

szt.

1

 

 

uszk.mech.

77.

III 10/Fp.88

rozwój owadów

szt.

1

 

 

uszk.mech.

78.

III 10/Fp.23

mięczaki

szt.

2

 

 

uszk.mech.

79.

III 10/Fp.8

rozwój kręgowców

szt.

1

 

 

uszk.mech.

80.

III 10/Fp.12

glista ludzka

szt.

1

 

 

uszk.mech.

81.

III 10/Fp.107

typy kwiatostanów

szt.

1

 

 

uszk.mech.

82.

III 10/Fp.24

typy owoców

szt.

3

 

 

uszk.mech.

83.

III 10/Fp.25

chrząszcz

szt.

1

 

 

uszk.mech.

84.

III 10/Fp.23

mięczaki

szt.

3

 

 

uszk.mech.

85.

III 10/Fp.108

glony wielokomórkowe

szt.

3

 

 

uszk.mech.

86.

 

rodzaje chmur

szt.

3

 

 

uszk.mech.

87.

 

rośliny prawnie chronione

szt.

2

 

 

uszk.mech.

88.

 

ptaki prawnie chronione

szt.

2

 

 

uszk.mech.

89.

 

Ssaki prawnie chronione

szt.

1

 

 

uszk.mech.

90.

 

gady prawnie chronione

szt.

1

 

 

uszk.mech.

91.

Fp.87

rośliny chronione

szt.

5

 

 

uszk.mech.

92.

Fp.3

grzyby chronione

szt.

1

 

 

uszk.mech.

93.

Fp.13

zwierzęta chronione

szt.

5

 

 

uszk.mech.

94.

 

wyposażenie akwarium

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

95.

III/10/Fp.44

mikroskop

szt.

4

 

 

uszk.mech.

96.

III/10/Fp.41

mikroskop

szt.

1

 

 

uszk.mech.

97.

III/10/Fp.45

mikroskop

szt.

1

 

 

uszk.mech.

98.

 

budowa bakterii-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

99.

III/10/Fp.16p.7

Żmija-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

100.

III/10/Fp.5

Ptak-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

101.

III/10/Fp.20

Bezkręgowce-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

102.

III/10/Fp.21

Płuca-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

103.

III/10/Fp.17

Żaba-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

104.

III/10/Fp.10

Liść-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

105.

III/10/Fp.15

Ryba-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

106.

III/10/Fp.14

Człowiek-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

107.

III/10/Fp.24

Typ.owoc 1-plansza

szt.

3

 

 

uszk.mech.

108.

III/10/Fp.24

Typ.owoc 2-plansza

szt.

2

 

 

uszk.mech.

109.

III/10/Fp.4

Rak-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

110.

III/10/Fp.6

Królik-plansza

szt.

1

 

 

uszk.mech.

111.

 

rośliiny okrytonasienne-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

112.

 

Warzywa-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

113.

 

Zioła-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

114.

 

drzewa i krzewy owocowe-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

115.

 

Plechowce-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

116.

III/10/Fp.89

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

117.

III/10/Fp.90

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

118.

III/10/Fp.91

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

119.

III/10/Fp.92

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

120.

III/10/Fp.93

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

121.

III/10/Fp.94

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

122.

III/10/Fp.95

fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

123.

 

drogi i szerzenie się zakażeń-fonogr.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

124.

 

zapłodnienie i ciąża-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

125.

 

mózgowie człowieka-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

126.

 

foliogram poz.1

szt.

1

 

 

uszk.mech.

127.

 

foliogram poz.2

szt.

2

 

 

uszk.mech.

128.

III/10/Fp.43

Preparat-krew człowieka

szt.

1

 

 

uszk.mech.

129.

 

łańcuch pokarmowy-fonogram

szt.

1

 

 

uszk.mech.

130.

 

budowa strunowców-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

131.

 

Dżdżownica-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

132.

 

Ptaki-budowa i siedlisko-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

133.

 

Jaszczurka-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

134.

 

Osa-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

135.

 

Lancetnik-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

136.

 

okoń -fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

137.

 

Kura-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

138.

 

fazy rozwoju żaby-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

139.

 

fazy rozwoju motyli-fonogram

szt.

2

 

 

uszk.mech.

140.

III/10/Gp.1

Ameryka Północna-mapa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

141.

III/10/Gp.26

Azja -mapa fizyczna

szt.

1

 

 

uszk.mech.

142.

III/10/Gp.22

Ameryka Płn.-mapa fizyczna

szt.

1

 

 

uszk.mech.

143.

III/10/Gp.20

Afryka-mapa fiz.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

144.

III/10/Gp.23

Ameryka Płd.-mapa fiz.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

145.

III/10/Gp.7

Australia i Oceania

szt.

1

 

 

uszk.mech.

146.

III/10/Gp.31

Europa-mapa fiz.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

147.

III/10/Gp.25

Świat-mapa fiz.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

148.

III/10/Gp.0

Polska-mapa fiz.

szt.

1

 

 

uszk.mech.

149.

III/10/Gp.108

Europa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

150.

 

globus podświetlany

szt.

1

 

 

uszk.mech.

151.

 

globus indukcyjny

szt.

1

 

 

uszk.mech.

152.

III/10/p.10

globus

szt.

1

 

 

uszk.mech.

153.

 

wybrane zag.ochrony środowiska cz.II ,Polska-przeźrocza

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

154.

 

Biocenoza stepu- przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

155.

 

Biocenoza morza-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

156.

 

Parki Narodowe -przeźrocza

szt.

8

 

 

uszk.mech.

157.

III/10/p.47

Z lotu ptaka-przeźr.

kpl.

2

 

 

uszk.mech.

158.

III/10/p.6

Z lotu ptaka-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

159.

 

Afryka-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

160.

 

Szkodniki lasów-przeźr.

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

161.

 

skały

kpl.

1

 

 

uszk.mech.

162.

 

termometr

szt.

1

 

 

uszk.mech.

163.

 

waga szalkowa

szt.

1

 

 

uszk.mech.

164.

 

magazynek do rzutnika

szt.

1

 

 

uszk.mech.

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia  28.10.2021 r.

 

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2586502

 


 

Na  podstawie §5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawieszczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz.2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

J.m

Ilość

Nr inwentarzowy

Opis

1.

1.

Komputer Windows XP ACTINA

szt.

8

III/11 p.22

Uszkodzony - wyeksploatowany

2.

Komputer Windows XP ACTINA

szt.

1

III/11 p.18

Uszkodzony-wyeksploatowany

3.

Komputer Windows XP ACTINA

szt.

1

III/11 p.17

Uszkodzony- wyeksploatowany

4.

Komputer MAXDATA

szt.

1

III/11 p.62 UM

Uszkodzony, wyeksploatowany

5.

 

Komputer MAXDATA

Szt.

1

III/11 p.59 UM

Uszkodzony, wyeksploatowany

6.

Komputer TRILINE

szt.

2

III/11 p.35

Uszkodzony wyeksploatowany

7.

Komputer TRILINE

szt.

2

III/11 p.32

uszkodzony wyeksploatowany

8.

 

Komputer TRILINE

szt.

3

III/11 p.37

uszkodzony wyeksploatowany

9.

Komputer NTT BUSINESS

szt.

1

III/11 p.56 UM

Uszkodzony-wyeksploatowany

10.

Komputer NTT BUSINESS

szt.

1

III/11 p.58 UM

Uszkodzony wyeksploatowany

11.

Komputer MAXDATA

szt.

1

III/11 p.57 UM

Uszkodzony wyeksploatowany

12.

Komputer MAXDATA

szt.

 

1

III/11 p.61 UM

Uszkodzony wyeksploatowany

13.

Komputer LENOVO

szt.

1

III/11 p.60

`Uszkodzony wyeksploatowane

 

14.

Komputer

szt.

1

III/11 p.14

uszkodzony wyeksploatowany

15.

SCENIC FUJITSU SIEMENS COMPUTER

szt.

1

III/11 p.54

uszkodzony wyeksploatowany

16.

SCENIC FUJITSU SIEMENS COMPUTER

szt.

1

III/11 p.55

uszkodzony wyeksploatowany

17.

SCENIC FUJITSU SIEMENS COMPUTER

szt.

1

III/11 p.52

uszkodzony wyeksploatowany

18.

SCENIC FUJITSU SIEMENS COMPUTER

szt.

1

III/11 p.53

uszkodzony wyeksploatowany

19.

Telewizor ELEMIS

szt.

1

III/5 p.4

uszkodzony

20.

Monitor LG

szt.

11

III/11 p.23

uszkodzony

21.

Monitor BENQ

szt.

4

III/11 p.38

Zniszczone

22.

Monitor LG

szt.

1

III/11 p.33

Uszkodzone-wyeksploatowane

23.

Laptop FUJITSU SIEMENS

szt.

1

III/11 p.34

Uszkodzone-wyeksploatowane

24.

Notebook FUJITSU SIEMENS

Szt.

1

III/11 p.50

wyeksploatowany

25.

Notebook FUJITSU SIEMENS

Szt.

1

III/11 p.51

wyeksploatowany

26.

Notebook FUJITSU SIEMENS

Szt.

1

III/11 p.46

wyeksploatowany

27.

Notebook FUJITSU SIEMENS

Szt.

1

III/11 p.48

wyeksploatowany

28.

Notebook DELL

Szt.

1

III/11 p.21

wyeksploatowany

29.

Notebook FUJITSU SIEMENS

Szt.

1

III/11 p.49

wyeksploatowany

30.

Odkurzacz,2000r.

Szt.

1

VID62 p.1

uszkodzony

31.

Drukarka HP leser Jet1020,2005r.

Szt.

1

III/11 p.15

wyeksploatowana

32.

Telefax Panasonic,2009r.

Szt.

1.

VIB/30 p.11

wyeksploatowany

33.

Nagrywarka DVD,2001r.

szt.

1

III/11 p.30

zniszczona

34.

Maszyna do pisania Olimpia ,2000r.

Szt.

1

VIB/30 p.8

wyeksploatowana

35.

Rzutnik pisma,1996r.

Szt.

1

III/6 p.1

wyeksploatowany

36.

Radiomagnetofon SONY,2003r.

Szt.

1

III/5 p.23

wyeksploatowany

37.

Radiomagnetofon FIAST,2007r.

Szt.

1

III/5 p.27

wyeksploatowany

38.

Odtwarzacz DVD LG

Szt.

1

III/5 p.31

wyeksploatowany

39.

Odtwarzacz VHS ORION,1993r.

Szt.

1

III/5 p.6

wyeksploatowany

40.

Odtwarzacz DVD RONIN

Szt.

1

III/5 p.43

wyeksploatowany

41.

Odtwarzacz DVD Samsung

Szt.

1

III/5 p.32

wyeksploatowany

42.

Aparat tel.Panasonic

Szt.

3

VIb/26 p.1

wyeksploatowany

43.

Telefon Siemens

Szt.

1

VIB/26 p.3

wyeksploatowany

44.

Telefon Panasonic

Szt.

1

VIB/26 p.4

wyeksploatowany

45.

Centrala tel.,1996r.

Szt.

1.

VIB/26 p.2

wyeksploatowana

46.

Wieszak Bomba

Szt.

1

VIA/24 p.1

zniszczony

47.

Pralka  POLAR

szt.

1

VID59 p.1

wyeksploatowana

48.

Podkaszarka żyłkowa

Szt.

1

VID61 p.5

wyeksploatowana

49.

Podkaszarka Eltra

Szt.

1

VID61 p.4

wyeksploatowana

50.

Nożyce do żywopłotu

Szt.

1

VID61 p.14

wyeksploatowane

51.

Nożyce do żywopłotu czerwone

Szt.

1

VID61 p.13

wyeksploatowane

52.

Nożyce do żywopłotu pomarańczowe

Szt.

1

VID61 p.11

wyeksploatowane

53.

Kosiarka elektr.,1992r.

Szt.

1

VID61 p.2

wyeksploatowana

54.

Wózek,'97r.

Szt.

1

VID67 p.1

zniszczony

55.

Wózek,'99r.

Szt.

1

VID67 p.2

zniszczony

56.

Magnetowid AKAI,'93

Szt.

1

III5 p.5

uszkodzony

57.

Ogrzewacz wody 60l

Szt.

1

VID 57 p14

wyeksploatowany

58.

Ogrzewacz wody 50l

Szt.

1

VID 57 p.16

wyeksploatowany

59.

Ogrzewacz wody 50l

szt.

1

VID 57 p17

wyeksploatowany

 

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia  28.10.2021 r.

 

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2586502

 


Na  podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawieszczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz. 2004 ze zm.) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

 

1.

Pralka automatyczna Elektrolux

szt

1

DZ VID K-59/4

Uszkodzona

 

2.

Brytfanka

 

szt

1

DZ VID K-53/26

Zniszczona

 

3.

Fotel biurowy

 

szt

1

DZ VIA K-3/2

Zniszczony, wyeksploatowany

 

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia  22.10.2021 r.

 

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2587-591


 

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 poz. 2004) informuję, że posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Jednostka miary

Ilość

Numer inwentarzowy

Opis

1.

Maszynka do mięsa ZELMER

szt.

1

DZVID K-53 /20

Uszkodzona - wyeksploatowana

2.

Odkurzacz „WODNIK”

szt.

1

DZVID K-62/4

Uszkodzone-

wyeksploatowane

3.

Radiomagnetofon

szt.

1

DZIII K-5/7

Uszkodzone- wyeksploatowane

4.

Aparat fotograficzny FUJI 

szt.

1

DZ III K-6/1

Uszkodzony

wyeksploatowany

5.

Karta pamięci do aparatu fotograficznego – poz.4

szt.

1

DZ III K-6/2

Uszkodzone-

wyeksploatowane

6.

Foteliki „Maxi”

szt.

2

DZ III K-10/34

Uszkodzone

wyeksploatowane

7.

Maxi kanapa

„ Różyczka”

szt.

1

DZ III K-10/32

uszkodzone wyeksploatowane

8.

Klocki wagoniki

szt.

1

DZ III K-10/59

Uszkodzone

wyeksploatowane

9.

Aparat telefoniczny

szt.

1

DZ VIB K-26/2

Uszkodzone-wyeksploatowane

10.

Kalkulator

szt.

1

DZ VIB K-30/1

Uszkodzone-wyeksploatowane

11.

Kalkulator

szt.

1

DZ VIB K-30/12

Uszkodzone-wyeksploatowane

12.

Drukarka - Lexmark

szt.

1

DZ VIB K-30/8

Uszkodzone-wyeksploatowane

13.

Niszczarka - OPUS

szt.

2

DZ VIB K-30/13 i 14

Uszkodzone-wyeksploatowane

14.

Drukarka HP

szt.

1

DZ VIB K-30/17

Zniszczona

15.

Zegar ścienny

szt.

1

DZ VIB K-40/1

Zniszczony

16.

Dywan z wykładziny

szt.

2

DZ VIC K-44/16

Zniszczone

17.

Dywan

szt.

2

DZ VIC K-44/17

Zniszczone

18.

Dywan

szt.

1

DZ VIC K-44/19

Zniszczone

19.

Dywan

szt.

1

DZ VIC K-44/24

Zniszczone

20.

Dywan

szt.

1

DZ VIC K-44/15

Zniszczone

21.

Maszyna do jarzyn

szt.

1

DZ VID K-53/2

Zniszczone

22.

Maszynka „DZIK”

szt.

1

DZ VID K-53/7

Zniszczone

23.

Komputer

szt.

1

OT GR IV 4-49-491/ 3

Uszkodzone-wyeksploatowane

24.

Zestaw komputerowy

szt.

1

OT GR IV 4-49-491/ 4

Uszkodzone-wyeksploatowane

25.

Zmywarka

szt.

1

OT GR V 5-57-578/1

Uszkodzone-wyeksploatowane

 

Zbędne składniki majątku ruchomego możemy nieodpłatnie przekazać innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek, sprzedać lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 10 sierpnia 2020 r.

 

Telefon kontaktowy: 0/32 2587-591

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..